تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۱ | 0:16 | نویسنده : دل شکسته

دلــــــم می خــــــــواهد از فــــــــرش به عــــــــرش پـــــرواز کنم
اینجــــــــــا که نشد شـــــــــــاید انجـــــــــا عشقم و ابــــراز کنم

از این کـــــویـــــــر سراسر وحشت چطـــــــــوری فــــــــــرار کنم
از همه خسته شـــــــدم دلــــــــم می خــــــــواد این و اقرار کنم

دیگـــــــــر این دنیــــــا و ادمای پـــــر رنگ و ریــــــــا را نمی خوام
می خــــــــوام بیام پیش خــــــــودت من دیگه اینجا را نمی خوام

دلــــــــم می خـــــــــواد دور بشم ســـــری به اوج اسمانها بزنم
درد دلـــــــم و به تــــــــو بگم خـــــدا , ســــــری به اوج دلها بزنم

می خـــــــــــوام از درون دل ســــــری به عمق رویـــــــا بــــــزنم
از این دنیــــــــــایی که دارم ســــــــری به عمق دریــــــا بــــــزنم

از این دنیــــــــــایی پـــــــــر گـــــــرد و غبــــــار ادما خسته شدم
اینجـــــــــــا دیگه نـــــــــدارم من جایی به تــــــــــو وابسته شدم

حــــــــــــــالا از تــــــــــــــو می خوام که دست این حقیر و بگیری
نـــــــذار بــــــرگــــــردم به این دنیا تـــــــــــو بکن بر این دل امیری

خـــــــــدایا کفـــــــــــــر نمی گــــــــویم اما دارم من چند تا سوال
تــــــــو هم داری خـــــــواب و خـــــــوراک و غـــــم و غصه و خیال

خـــــــداوندا تــــــو حرف همه ی بنــــــــده هات و گوش می کنی
اگـــر کسی حــــــــرف حســـــاب نــــــــــزنه زیر و روش می کنی

خــــــــداوندا الان که نام تــــــــــــو را اوردم دلـــــــــــم اتش گرفت
از این که از تـــــــــــــــو دورم مغـــــــز استخـــــــــوانم اتش گرفت

من در عشق ادما ســــــــــوختـــــــم و خاکستــــــرم اتش گرفت
به سوی تــــــــــــو برمی گردم می بینم مغـــــز سرم اتش گرفت

چشمــــــــــانم را باز کردم با گرمای وجــــــــودت سکوتم اب شد
چشمــــــــــانم را که بستم در اغوش تو همه بسترم خواب شد

به اغـــــــــوشت امدم کسی در این قفس را بـــــــــرایم باز نکرد
چون نام تـــــــــــــو بر لبانم بــــــــــود کسی مرا محــرم راز نکرد

به سوی تـــــــــــو پر می زنم گر چه بال و پـــــــــــرم اتش گرفت
چشمهای خیسم را ببین اب در چشـــــــم تـــــــــرم اتش گرفت

دیگر از خـــــــواب غفلت پریدم زبانم از اسم تــــــــــو اتش گرفت
دست و پایم لـــــرزید قلم در دستم خشکید و دفترم اتش گرفت

خدا بیدار است تا خواب خوش آنهایی را بر هم زند که فکر می کنند خدایند.